◎  2012/03/25 Sun. Osaka(大阪)

  구로몬시장
      닛폰바시역 10번출구

 
 이케아
      난바역 OCAT(OSAKA CITY AIR TERMINAL) 1층 본관입구 셔틀 정류장(30분소요)
   

◎  2012/03/24 Sat. Kyoto(京都)

  ○  아라시야마
       난바 →우메다 → 가쓰라 → 아라시야마 (620엔)

    – 도게스쿄
    – 텐류지
    – 오코치 산소
    – 치쿠린
    – 노노미야 진자
    – 다이카쿠지

  ○ 오사카항
        난바 → 혼마치 → 오사카코(2번출구) 270円
   
      – 덴포잔 관람차(운영시간 10시 ~ 22시 / 700円)
      – 카이유칸
 


◎  2012/03/23 Fri. Nara(奈良) / 오사카항

   ○ 나라
       오사카난바 역 → 긴테츠 나라역(2번출구) 540円

      – 사슴
      – 코후쿠지(興福寺/흥복사)
      – 나라공원
      – 토다이지(東大寺/동대사)
      – 호류사

    ○ 교세라돔
        돔마에 치요자키역 1번출구
     
      – 오릭스 vs 한신 1000円

사용자 삽입 이미지

◎ 2012/03/22 Thu. Osaka(大阪)

간사이공항 → 난바 (보통 890엔-45분, 급행 1390엔-35분) KANSAI THRU 가능
http://blog.naver.com/allspect?Redirect=Log&logNo=100138751607 

간사이공항 → 덴가차야(天下茶屋) – 난카이급행 890円
덴가차야 → 나가호리바시(長堀橋) – 사카이스지선 230円
(돌아갈땐 한번에 1090円)

Best Western Hotel Fino Osaka Shinsaibashi
 – 나가호리바시역 5-A 출구

사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지
○ 라멘 추천
   – 난바역 14번출구앞 서서먹는 라멘 600円
   – 난바역 5E출구 앞거리로 들어가면 600円 라멘에 밥, 김치 무제한 셀프